U Gradskoj upravi grada Pančeva je u petak, 11. oktobra 2019. godine tradicionalno održan prijem za porodice sa trojkama, koje su dočekali gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov i Milenko Čučković, član Gradskog veća zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

U 2019. godini sedam (7) porodica ispunjavaju uslove propisane Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva, za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki svake kalendarske godine, nakon godine rođenja dece, do navršene osamnaeste godine života dece i to su porodice: Živaljević, Živković, Vasović, Đokić-Radošević, Jezdimirović, Žarkov, Arambašić. U 2019. godini za ovu namenu su iz budžeta grada Pančeva isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 2.290.302,00 dinara, odnosno svakoj od navedenih porodica u iznosu od 327.186,00 dinara – 109.062,00 dinara po detetu. Sa porodicom Lazarević, u kojoj su trojke rođene 2019. godine, na teritoriji grada Pančeva imamo ukupno osam ovakvih porodica.

Gradonačelnik Pančeva, je pozdravljajući decu i roditelje istakao:

– Izmenom odluke u 2019. godini, pravo na jednokratnu novčanu pomoć trojkama svake kalendarske godine, nakon godine rođenja dece, produženo je da se ostvaruje do navršene osamnaeste godine, a takođe je predviđeno i da se jednokratna novčana pomoć isplaćuje u visini dvostrukog iznosa prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom ostvarene u Gradu, u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata. Mi smo izuzetno zadovoljni i srećni da smo u prilici da pomognemo porodice i nadamo se da će biti novih svake godine. Grad ima sredstva za ovakvu vrstu finansijske pomoći i ovo je jedna od najlepših dužnosti koje imam kao gradonačelnik.

Pravo na jednokratnu nočanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki i četvorki grad Pančevo finansira od 2005. godine, pravo na jednokratnu novčanu pomoć trojkama do navršene desete godine finansira od 2010. godine, a pravo na jednokratnu nočanu pomoć svake školske godine za nabavku udžbenika i školskog pribora, finansira od 2016. godine.