Kancelarija za mlade grada Pančeva je podržala projekat “Danas mladi, sutra lideri” koji za glavni cilj ima pružanje podrške mladima u Srbiji za rad, zapošljavanje i samozapošljavanje, a kroz izgradnju ličnih i profesionalnih kapaciteta.

Projekat je usmeren na mlade između 16 i 26 godina, sa osnovnim ciljem omogućavanja ravnopravnog pristupa svim mladima tehnikama, veštinama i znanju koje zahteva moderno tržište rada.

Radionice, koje će biti održane u 7 opština u Srbiji, a u Pančevu će se održati od 13.09 – 15.09.2019. godine u prostorijama Mesne zajednice “Centar”, u ulici Maksima Gorkog broj 25, usmerene su na usvajanje znanja i veština potrebnih za zapošljavanje i samozapošljavanje, profesionalnu orijentaciju, emocionalnu pismenost, aktivizam, medijsku i IT pismenost.

Same radionice za mlade organizovaće predavači i radioničari Instituta za javnu politiku, BIT Instituta i Škole novih vizija u obrazovanju. Mladima će na raspolaganju biti:

1) Radionica za mlade od 16 – 20 godina “Profesionalna orijentacija, aktivizam i liderstvo” (13.09. od 17-20 časova, 14.09. od 10 – 17 časova i 15.09. od 10 – 13 časova) link za prijavu je:

https://www.ijp.rs/iz-instituta/vesti/javni-poziv-za-prijavu-na-radionicu-profesionalna-orijentacija-aktivizam-i-liderstvo_115/

2) Radionica za mlade od 20 – 26 godina “Osnove IT: Uvod u WordPress” (13.09. od 17 20časova, 14.09. od 09 – 18 časova i 15.09. od 09 – 14 časova) link za prijavu je:

https://www.ijp.rs/iz-instituta/vesti/javni-poziv-za-prijavu-na-radionicu-osnove-it-uvod-u-word-press_114/

Drugi deo projekta biće posvećen praktičnoj primeni teorijskog znanja u praksi tokom aktivnog učešća u radu jedne od organizacija. Konačno, uspešni učesnici projekta biće predstavljeni poslodavcima čiji delokrug rada bude kompatibilan sa stečenim veštinama na ovom projektu.

Projektom je predviđeno učešće 15 mladih u prvoj i 15 u drugoj radionici, te je kapacitet mesta ograničen. Odabrani učesnici biće obavešteni putem e-maila/telefona o konačnoj selekciji kao i lokaciji i preciznom vremenu održavanja radionica.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Koordinatora kancelarije za mlade grada Pančeva na tel. 013/308-795 ili preko FB stranice kancelarije https://www.facebook.com/groups/113153758721674/

Obe radionice su besplatne.