Владислава Максимовић, чланица Градског већа града Панчева задужена за пољопривреду, село и рурални развој, најавила је пријаву узурпације пољопривредних парцела и дивљих депонија у Панчеву и насељеним местима путем сајта Управе за пољопривредно земљиште, односно апликације, потпуно анонимно:

– На сајту Управе за пољопривредно земљиште оглашен је нови сервис за пријаву узурпације, како депоније на приватном и на државном пољопривредном земљишту, тако и за узурпацију државног пољопривредног земљишта. Апликација је потпуно анонимна. Уколико се налазите на терену, можете допринети тако што ћете поставити одређене фотографије. Ако не знате тачно о ком броју парцеле се ради GPS ће повући координате, географску ширину и дужину, где се налазите. Осим што је потпуно анонимна, пријава се прослеђује даље пољопривредном инспектору, односно Управа то ради преко пољопривредних инспектора, који ће у најкраћем року изаћи на терен. Апликација је направљене и за рачунаре и за мобилне телефоне, а уколико неко нема такве могућности, може доћи у Градску управу, у Секретаријат за пољопривреду, свакако ћемо заједно приступити решавању проблема. Оно што је веома важно јесте да се коначно стане на пут изношењу отпада и загађењу земљишта. Казнене одредбе су ту веома јасне и то све подржава Закон о пољопривредном земљишту. Казне за физичка лица су до 25.000,00 динара, а за правна лица иду до милион динара. Када је у питању узурпација државног пољопривредног земљишта, такође Закон о пољопривреди је ту веома јасан и каже да уколико било које физичко или правно лице бесправно користи, без икаквог правног основа државно пољопривредно земљиште, у обавези је да плати троструку, највишу постигнуту цену просечну на нивоу округа где се то пољопривредно земљиште налази. Уколико лице то не учини, тај усев се скида на основу акта који је донела локална самоуправа, тако да ми ту имамо велику подршку када је у питању територија Панчева. Ових дана се око 700 хектара проверава. То тренутно раде пољочуварске службе и до краја недеље имаћемо извештај. Након њиховог извештаја даље смо у обавези да свих тих 700 хектара предамо у руке пољопривредним инспекторима, који ће такође обићи комплетан атар, утврдити чињенично стање и на крају, као и претходних година, постављају се табле за узурпацију или се иде на троструку лицитирану вредност или ћемо скидати усев како стиже.