Povodom završetka procesa izrade nacrta Strategije komunikacije grada Pančeva za period 2017-2020, u Gradskoj upravi grada Pančeva organizovana je završna konferencija na kojoj je predstavljen celokupan proces i nacrt dokumenta. Proces i rezultate prestavio je stručni konsultantski tim koji čine mr Gordana Bekčić Pješćić, prof.dr. Slavica Cicvarić Kostić i Jelena Šarenac i koordinatorka gradskog Tima za izradu strategije komunikacije Jasmina Radovanović.

Grad Pančevo ušao je novembra meseca 2016. godine operativno u proces izrade Strategije komunikacije koja treba da obuhvati akcionim planom period 2017-2020. godine, koja je među prvim dokumentima ovog tipa na lokalnom nivou u Republici Srbiji i koja se donosi na sistematičan, transparentan i temeljan način uz učešće svih organa grada. Strategija komunikacije je integralni deo Strategije razvoja grada Pančeva – ona predstavlja akcionu meru čijim ispunjenjem se dalje unapređuje razvoj Pančeva, a njena dosledna primena treba da doprinese većoj efikasnosti i međusobnoj saradnji svih gradskih organa i njihovih zapolenih i da rezultira boljim radom celokupne Gradske uprave i većem zadovoljstvu građana i građanki Pančeva.

Nacrt Strategije komunikacije predstavlja završnicu šestomesečnog projekta grada Pančeva – projekta izrade specifičnog i inovativnog strateškog dokumenta, koji je kao takav potpuno jedinstven po svojoj metodologiji i izvedenom inkluzivnom procesu, te se Grad Pančevo istakao i kao primer dobre prakse i ovim dokumentom na planu komunikacija.

Strategija komunikacije je alat koji propisuje procedure unutrašnje komunikacije svih organa, efikasnu i brzu razmenu informacija, a time brže i konkretnije informisanje građana/ki o njihovim pravima i obavezama. Težište dokumenta je na Akcionom planu koji kroz realizaciju aktivnosti uobličenih u 16 mera treba da unapredi unutrašnje kapacitete i komunikaciojske procedure radi podizanja celokupnog sistema, organizacinih kapaciteta radi postizanja boljih rezultata i pružanja usluga iz nadležnosti lokalne samouprave. Posebna pažnja usmerena je na unapređenje imidža grada kao energetski efikasnog, povoljnog investicionog okruženja, kulturnog centra, naprednog servisa kako za građane, tako i za privredu i investitore i međunarodne partnere. Ovakav dokument predstavlja i efikasan alat i daje podršku ostalim procesima u sprovođenju reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Svi zainteresovani mogu pogledati nacrt Strategije komunikacije grada Pančeva 2017-2020. godina na internet stranici grada Pančeva počevši od 1. juna 2017. godine, a stručno – tehničke komentare i sugestije mogu dostaviti na i-mejl: jasmina.radovanovic@pancevo.rs do petka, 9. juna 2017. godine (Prilikom dostavljanja komentara molimo da se navede tačno strana, mera i aktivnost za koju se predlaže izmena i/ili dopuna sa predlogom novog teksta i obrazloženje).

Nakon završetka javnog uvida, nacrt dokumenta će biti predat Gradskom veću grada Pančeva na usvajanje, a zatim i Skupštini grada Pančeva. Dokument možete pogledati na donjem linku:

sajt_strategija_komunikacije_grada_panceva_nacrt

 

p5300207p5300209p5300210p5300217p5300227p5300186