Поводом завршетка процеса израде нацрта Стратегије комуникације града Панчева за период 2017-2020, у Градској управи града Панчева организована је завршна конференција на којој је представљен целокупан процес и нацрт документа. Процес и резултате преставио је стручни консултантски тим који чине мр Гордана Бекчић Пјешћић, проф.др. Славица Цицварић Костић и Јелена Шаренац и координаторка градског Тима за израду стратегије комуникације Јасмина Радовановић.

Град Панчево ушао је новембра месеца 2016. године оперативно у процес израде Стратегије комуникације која треба да обухвати акционим планом период 2017-2020. године, која је међу првим документима овог типа на локалном нивоу у Републици Србији и која се доноси на систематичан, транспарентан и темељан начин уз учешће свих органа града. Стратегија комуникације је интегрални део Стратегије развоја града Панчева – она представља акциону меру чијим испуњењем се даље унапређује развој Панчева, а њена доследна примена треба да допринесе већој ефикасности и међусобној сарадњи свих градских органа и њихових заполених и да резултира бољим радом целокупне Градске управе и већем задовољству грађана и грађанки Панчева.

Нацрт Стратегије комуникације представља завршницу шестомесечног пројекта града Панчева – пројекта израде специфичног и иновативног стратешког документа, који је као такав потпуно јединствен по својој методологији и изведеном инклузивном процесу, те се Град Панчево истакао и као пример добре праксе и овим документом на плану комуникација.

Стратегија комуникације је алат који прописује процедуре унутрашње комуникације свих органа, ефикасну и брзу размену информација, а тиме брже и конкретније информисање грађана/ки о њиховим правима и обавезама. Тежиште документа је на Акционом плану који кроз реализацију активности уобличених у 16 мера треба да унапреди унутрашње капацитете и комуникациојске процедуре ради подизања целокупног система, организациних капацитета ради постизања бољих резултата и пружања услуга из надлежности локалне самоуправе. Посебна пажња усмерена је на унапређење имиџа града као енергетски ефикасног, повољног инвестиционог окружења, културног центра, напредног сервиса како за грађане, тако и за привреду и инвеститоре и међународне партнере. Овакав документ представља и ефикасан алат и даје подршку осталим процесима у спровођењу реформе јавне управе на локалном нивоу.

Сви заинтересовани могу погледати нацрт Стратегије комуникације града Панчева 2017-2020. година на интернет страници града Панчева почевши од 1. јуна 2017. године, а стручно – техничке коментаре и сугестије могу доставити на и-мејл: jasmina.radovanovic@pancevo.rs до петка, 9. јуна 2017. године (Приликом достављања коментара молимо да се наведе тачно страна, мера и активност за коју се предлаже измена и/или допуна са предлогом новог текста и образложење).

Након завршетка јавног увида, нацрт документа ће бити предат Градском већу града Панчева на усвајање, а затим и Скупштини града Панчева. Документ можете погледати на доњем линку:

sajt_strategija_komunikacije_grada_panceva_nacrt

 

p5300207 p5300209 p5300210 p5300217 p5300227 p5300186