Program podrške Vlade Švajcarske razvoju lokalnih samouprava kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO započeo je izradu procene i analize trenutnog stanja elektronske usprave (e–Uprave) na lokalnom nivou, a rezultati ovog istraživanja će dati značajan doprinos poboljšanju efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti rada lokalne samouprave, kao i unapređenju kvaliteta usluga za građane i poslovni sektor.

Istraživanje ima strateški značaj na nivou Republike Srbije i podržava ga Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Procena i analiza stanja e-Uprave i kapaciteta JLS za njenu primenu sprovešće se na republičkom uzorku od 60 jedinica lokalne samouprave (JLS). Istraživanje će obuhvatiti i anketiranje građana o informatičkoj pismenosti, stepenu korišćenja i zadovoljstvu građana i poslovnog sektora postojećim elektronskim uslugama.

Grad Pančevo učestvuje u ovom istraživanju, te pozivamo građane i predstavnike privrede da se uključe i daju svoje mišljenje, koje nam je od izuzetnog značaja za unapređenje naših usluga. Ankete se nalaze na sledećim linkovima:

Anketa za građane:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Anketa za privredu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3x4pF1FU_ENYnGOhGAlKjNwVdbuyvEhU7XC_ldRFmcuAzQ/viewform