Маја Витман, градска менаџерка потписала је у име Града Панчева уговор за доделу средстава за суфинансирање пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, у Министарству заштите животне средине. Вредност пројекта за пошумљавање обала Тамиша је 20 милиона динара, Град Панчево обезбеђује 12, а Министарство ће суфинансирати пројекат са осам милиона динара.

„Уређење Потамишја је наш стратешки пројекат и капитална инвестиција која је од великог значаја за нас Панчевке и Панчевце, али исто тако и за посетиоце нашег града. Прошле године град је уложио значајна средства за комплетну реконструкцију панчевачког шеталишта на кеју, изградио и легализовао паркинг места и поставио комплетно нову расвету. Веома смо задовољни и захвални Министарству заштите животне средине на подрши, јер ћемо овим пројектом посадити 300 нових садница дуж шеталишта, заменити старе и оболеле саднице и уредити зелене површине. Предмет конкурса су биле искључиво аутохтоне врсте садница и у сарадњи са ЈКП „Зеленило“ урађен је пројекат и одабир адекватних садница које ће бити посађене од моста до Бродоремонта“, рекла је Маја Витман.

По пројекту саднице дрвећа морају одговарати стандардима садње на јавним зеленим површинама и на површинама где је то потребно, пројектом су предвиђени и земљани радови.

 „Много се радујемо садњи на јесен, а до тад ћемо извести све припремне радове на уређењу јавних зелених површина дуж шеталиша уз Тамиш и дуж шеталишта на одбрамбеном насипу. Реализација овог пројекта допринеће лепшем изгледу панчевачког шеталишта, а нов дрворед комплетно ће променити изглед шеталишта и остварити своје циљане ефекте“ објаснила је градска менаџерка Витман.

Овај пројекат пошумљавања има за циљ: унапређење животне средине и биодиверзитета, повећање шумовитости на територији града, побољшање микроклиматских услова средине, уређење јавних зелених површина кеја на Тамишу, повећање бројности аутохтоних врста дрвећа на јавним зеленим површинама, стварање коридора за кретање животињским врстама и побољшање услова боравка посетиоцима површина.