Dana 25. aprila 2019. godine potpisan je ugovor o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta – katastarske parcele broj 9416/25 K.O. Pančevo između Grada Pančeva i ’’ZF SERBIA D.O.O.’’ Pančevo.

Za Grad Pančevo Ugovor je potpisao gradonačelnik, Saša Pavlov, a za nemačku kompaniju ’’ZF Friedrichshafen AG’’ Ugovor je potpisao direktor privrednog društva ’’ZF SERBIA d.o.o.’’ Pančevo, Milan Grujić. Potpisivanjem Ugovora stekli su se uslovi za nastavak aktivnosti na pribavljanju građevinske dozvole za izgradnju druge faze investicionog projekta kompanije ZF u Severnoj poslovno-industrijskoj zoni u Pančevu.

Druga faza obuhvata izgradnju proizvodnog objekta površine 29500 m2, izgradnju naučno-istraživačkog centra površine 5000m2 i otvaranje minimum 460 novih radnih mesta.

ZF plavi logo