Маја Витман, градска менаџерка најавила је да у понедељак почиње реконструкција улице Кнеза Михаила Обреновића, од улице Милке Марковић до Граничарске улице. Рок за завршетак радова је 90 календарских дана.

„Приликом извођења радова планира се фазна реконструкција дела улице Кнеза Михаила Обреновића како би се омогућило грађанима насеља Тесла несметани прилаз до објеката. Изградиће се нови коловоз за двосмерни саобраћај са свим колским прикључцима за објекте у улици и нове пешачке стазе са обе стране улице. Планирани су и радови реконструкције водоводне мреже и фекалне канализације, реконструкцији јавног осветљења и на крају као и до сада, озелењавање слободних површина“ рекла је Маја Витман.

У првој фази изводиће се радови на делу улице Кнеза Михаила Обреновића, од улице Милке Марковић до улице Петра Кочића, око 20 календарских дана. Другом фазом биће обухваћени радови до улице Радоја Домановића, док ће се у трећој фази обављати радови до Граничарске улице. Након завршетка хидротехничких радова и радова на тротоарима, почеће радови саобраћајнице, затим радови на реконструкцији јавног осветљења и завршним слојевима тротоара, по фазама.

„За време извођења радова биће постављена привремена саобраћајна сигнализација која ће омогућити безбедно одвијање саобраћаја у зони извођења радова. Због усаглашавања динамике извођења радова, Секретаријат за инвестиције је дописом обавестио све власнике инфраструктурних објеката у улици Кнеза Михаила Обреновића да своје евентуално предвиђене радове на инфраструктурној мрежи планирају и усагласе са динамиком коју ће дефинисати Град Панчево – Секретаријат за инвестиције. Такође су обавештени да у случају да планирају изградњу кућних прикључака за објекте у улици Кнеза Михаила Обреновића, такву врсту радова сматрају приоритетним и да заврше своје радове пре почетка извођења радова на реконструкцији улице“ нагласила је менаџерка Витман.

Станари улице Михаила Обреновића, да би обезбедили благовремене прикључке на инфраструктуру, као и прикључке будући потенцијални инвеститори, потребно је да се информишу у МЗ „Тесла“ како би се тражени прикључци извели пре почетка радова на реконструкцији улице, јер је чланом 19. Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Панчева дефинисано да након завршетка реконструкције улице у трајању од две године, неће бити дозвољени радови на раскопавању улице ради прикључења на комуналну инфраструктуру.