По налогу Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева за извршење биолошког третмана комараца, предузеће ЕКО-САН ПЛУС д.о.о. почело је са припремним радњама (планови рада, обавештавање, дисптрибуција материјала и сл.), а почетак саме расподеле планира се за 11.08.2021. године са почетком у 8:00.

На терену ће бити распоређено 6 (шест) екипа, сви оперативци ће бити видно означени и имати идентификационе картице.

План расподеле је следећи:

11.08. – 18.08.2021.
JAБУКА, ГЛОГОЊ

19.08. – 28.08.2021.
КАЧАРЕВО, БАНАТСКО НОВО СЕЛО

30.08 – 04.09.2021.
ДОЛОВО, СТАРИ ТАМИШ, ИВАНОВО, ОМОЉИЦА

06.09. – 11.09.2021.
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, ОМОЉИЦА, ГРАД ПАНЧЕВО

13.09. – 18.09.2021.
СТАРЧЕВО, ГРАД ПАНЧЕВО