Са почетком нове школске године, почео је 4. циклус акције „Сакупи и уштеди – вреди“, коју у свим основним и средњим школама на територији Панчева и насељених места спроводе ЈКП „Хигијена“ и Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчево, уз подршку ЈКП „Зеленило“.

Ове године, подршку школама учесницама пружиће и правна лица, на челу са Градском управом. Панчево још увек једина самоуправа у Србији која овакву акцију спроводи у свим основним и средњим школама, и то у континуитету.

Акција прикупљања амбалажног отпада започета је пре четири године под именом ”Сакупи и уштеди, видећеш да вреди”, а на иницијативу Секретаријата за заштиту животне средине ГУ Панчево и ЈKП Хигијене, а уз подршку ЈКП ”Зеленило”. Уз правилну селекцију, врши се прикупљање рециклабилног отпада у свим основим и средњим школама у Панчеву и насељеним местима. Бенефити ове акције су вишеструки: едукација и стицање корисних навика по питању селекције амбалажног отпада, примарно код ученичке популације, а секундарно и код чланова њихових породица, као и штедња природних ресурса захваљујући рециклажи…

Први круг ове акције је реализован школске 2014/2015. године. Учествовали су ученици и наставници из 26 основних и средњих школа у Панчеву и насељеним местима. Сакупљено је укупно 19 тона рециклабилног материјала, односно амбалажног отпада.

Други круг акције ”Сакупи и уштеди, видећеш да вреди” је реализован током школске 2015/2016 године. Учествовале су 23 школе, а сакупљено је укупно 18 тона. Победили су поново качаревачки основци који су уз помоћ наставника, родитеља, рођака, комшија и сусељана, сакупили више од свих осталих школа заједно, односно: 11.341,40 килограма.

Tрећи циклус акције ”Сакупи и уштеди, видећеш да вреди”, који је реализован током школске 2016/2017. године, унапређен је изменама о награђивању школа и ученика. Награда се до прошле године додељивала школи која сакупи највеће количине рециклабилног отпада, aли су на тај начин у неравноправну позицију биле доведене школе које имају свега четрдесетак ђака. Отуда се од 2016. године, количина прикупљеног отпада у једној школи дели на број ђака те школе. Tако неће бити фаворизоване образовне установе са великим бројем ученика, већ оне са највреднијим ученицима.

Друга новина претходног циклуса била је врста награде. Победничка школа је на име освојеног првог места и највише сакупљеног рециклабилног отпада, од Градске управе добила 150.000,00 динара. О томе како ће бити утрошен новац – одлучиваће школе у сагласности са Секретаријатом за заштиту животне средине, који ће по утрошку средставa добити извештај.

И најзад, ЈКП “Хигијена” је за сваку школу обезбедила контејнере за стаклени амбалажни отпад, а ученици три првопласиране школе из прошлогодишњег циклуса ће октобра ове године бити награђени лоптама за наставу физичког образовања. Лопте је, у складу са својим друштвено одговорним пословањем, обезбедила Српска фабрика за рециклажу стакла и прераду секундарних сировина ”Грејач” из Алексинца. Такође, победничке школе овогодишњег циклуса ће током предстојећег месеца добити саднице и клупу за школско двориште.

Новине 4. циклуса

Четврти циклус ове акције започео је са новом школском 2017/18. годином, а прва промена новог ”круга” је скраћивање досадашњег назива у препознатљив, али маркетиншки сугестивнији апел: ”Сакупи и уштеди – вреди”.

Да би се акција унапредила по свим нивоима, дакле да би била још едукативнија када је реч о нужности правилне селекције отпада, да би се прикупиле још веће количине рециклабилног отпада, да би се додатно и интензивније развијале корисне еколошке навике, потребно је проширити акцију на још већи број циљних група (не само деца и млади, већ и одрасли), како би се више штедело и уштедело природних ресурса и да би се више искористивих материјала из отпада усмерило на рециклажу.

Отуда су организатори акције проширили листу могућих учесника. То могу бити појединци (сва физичка лица), али и цивилни сектор, невладине организације, удружења грађана, месне заједнице, банке, предузећа…

Практично, то значи да се одређена правна лица (предузећа, банке, тржни центри…) могу одрећи законом прописане новчане надокнаде за прикупљени рециклабилни отпад и у договору са ЈКП ”Хигијеном”, та средства уступити школама учесницама.

Као и претходних година, акција се завршава крајем маја следеће године, а победници ће се знати 5. јуна 2018. године, поводом Светског дана заштите животне средине.

Иначе, школе се могу свакодневно договарати о термину преузимања сакупљеног рециклабилног отпада (пет амбалажа, стаклена амбалажа, папир и лименке) са дежурним оператерима Рециклажног центра (Власинска улица број 1 у Панчеву) и то од 7 до 13 сати, а путем следећег броја телефона: 013/ 370 360.