Данас је у Градској управи почела обука за прву групу одабраних кандидата у оквиру пројекта „Едукуј се, запосли се!“, на којој ће полазници стећи основна знања из области предузетништва.

Након основне обуке за све три групе учесника, уследиће елиминационо такмичење, да би, одлуком Комисије, 10 најбољих учесника, уз подршку ментора у оквиру напредне обуке, у наредна два месеца детаљно развило своје идеје у тржишно одрживе и у целости припремљене пословне планове.

За три кандидата са најбољим пословним идејама обезбеђена је награда у појединачном износу од 240.000 динара, као и консултантска подршка пројектних партнера у наредних годину дана од оснивања предузећа.

Регионални едукативни центар – Банат (РЕЦ Банат) реализује пројекат „Едукуј се, запосли се!“, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије. Пројекат је одобрен у оквиру „Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању“, а реализује се у партнерству са Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат и Доо за вођење пословних књига Beba company Панчево.

Пројекат предвиђа пружање могућности младим незапосленим лицима са територије града Панчева да, уз помоћ адекватних обука и менторског рада са стручњацима и представницима јавног и приватног сектора, развију сопствене пословне идеје, унапреде вештине и знања и постану предузетници.