Na konferenciji za novinare, koju je Nemanja Rotar, član Gradskog veća grada Pančeva za kulturu, održao danas 26. septembra 2017. godine, u porti hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg, na kojoj su govorili i Gradonačelnik Saša Pavlov, zatim direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančeva, Jasmina Vujović i protojerej i starešina hrama Stojče Cvetkovski, najavljen je početak radova i sanacija zvonika ovog objekta, koji spada u red spomenika kulture od izuzetnog značaja i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije.

U svom obraćanju, Gradonačelnik je istakao:

-Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg je spomenik kulture od izuzetnog značaja. Zajedno sa manastirom u Vojlovici predstavlja pravi spomenik kulture. S obzirom na značaj ovog Hrama, mi smo u Gradskoj upravi formirali tim koji svakodnevno radi na očuvanju ovako jednog spomenika. Gradska uprava je uložila negde oko dva miliona dinara da se sanira kupola samog zvonika, koji je i najvažniji detalj ovog Hrama. Ona će biti obložena bakarnim limom i biće izvršeno pozlaćenje krsta. Ovo su vrlo osetljivi i zahtevni radovi, jer se sam zvonik i krov kupole, nalaze na visini preko 40 metara. To je samo početak onoga što lokalna samouprava ima nameru ovde da uradi, za očuvanje Hrama. Ovo nisu prvi radovi. Već je izvršena zamena lima na kupoli glavnog objekta, završen je ikonostas, sačuvane su ikone velikog umetnika Uroša Predića, koji je radio ovde ikonografiju i to je jako bitno za očuvanje ovog Hrama.

Nemanja Rotar, član Gradskog veća grada Pančeva za kulturu, izjavio je sledeće:

-Veliko mi je zadovoljstvo što smo, nakon godinu dana, napokon krenuli sa radovima. Bilo je problema oko administrativnih dozvola, kako da krenemo i počnemo sa ovim radovima. Dosta vremena nam je trebalo za dobijanje dozvola i svi su se uključili u projekat. Počeli su radovi na kupoli ovoga Hrama, što je vrlo važno jer je ovo spomenik od izuzetnog značaja. Hram će biti u nekom doglednom vremenu u potpunosti saniran.

Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančeva, Jasmina Vujović, objasnila je planiran postupak radova sanacije.

-Urađen je projekat za rekonstrukciju fasade zvonika Preobraženske Crkve. Imali smo malih problema oko dobijanja dozvola, ali evo, uspeli smo da krenemo sa radovima. Radovi na rekonstrukciji krova zvonika započeti su 18. septembra kao prva faza, zapravo prepokrivanje krova bakarnim limom, skidanje krsta i nova pozlata krsta. Radovi su vredni 2.156.000,00 dinara i trajaće 65 radnih dana. Dobre firme koje imaju iskustva sa takvom vrstom radova će iste i obavljati.

Stojče Cvetkovski, protojerej i starešina Crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Pančevu zahvalio se Gradskoj upravi i Zavodu za zaštitu spomenika kulture Pančevo što su shvatili značaj ovog spomenika i što će učestvovati u njegovoj sanaciji i popravci.

-Koristim priliku da se u ime nas sveštenika Preobraženskog hrama i upravnog odbora, zahvalim gospodinu Gradonačelniku i njegovim saradnicima, što su danas našli vremena da nas posete i da vidimo dokle se sa započetim radovima stiglo i šta činiti dalje kako bi se ova Svetinja dovela u prvobitno stanje, da što lepše izgleda i bude pravi ukras grada Pančeva. Skoro 60 godina se nije ulagalo u ovaj Hram. Radovi iziskuju velika sredstva, ali postoji dobra volja za njihovo prikupljanje, od strane grada i Gradske uprave na čelu sa Gradonačelnikom, ali i svih ljudi dobre volje.

Preobraženska crkva u Pančevu sagrađena je između 1873. i 1878. godine,
na mestu starije crkve izgrađene početkom XVIII veka. Crkva je izgrađena po projektu arhitekte Svetozara Ivačkovića.
Preobraženska crkva u Pančevu utvrđena je za spomenik kulture Rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture od 21.juna 1948. godine, a 1991. je utvrđena za nepokretno kulturno dobro, kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.
Ovim projektom obuhvaćena je sanacija, rekonstrukcija i restauracija svih
elemenata i površina krova kupole na zvoniku Preobraženske crkve.
Sredstva za ove radove obezbedio je grad Pančevo u iznosu od 2.156.126,40 dinara.

Planirani radovi su sledeći:
Kako je krovni pokrivač kupole zvonika u lošem stanju, potrebno ga je demontirati, zajedno sa svim limenim opšivkama i kapcima.
Nakon uklanjanja oplate potrebno je izvršiti pregled, popravku i ojačavanje drvene konstrukcije kupole, zajedno sa zamenom svih propalih elemenata.
Nova limarija će biti izvedena od bakarnog lima.
Limariju treba postaviti preko sloja Izolima koji se postavlja preko nove daščane oplate.
Radovima se planira i pozlata postojećeg krsta. Krst bi trebalo da se demontira, zatim pozlaćuje u radionici i vraća na mesto.

Radovi se izvode na visini od 40 metara iznad tla.