Delegacija Skupštine grada Pančeva predstavila se na velikom skupu „Uvodni seminar za nove odbornike u lokalnim skupštinama“ u organizaciji UNDP-a održanom 1. i 2. novembra 2016. godine u Nišu.

Delegaciju su činili predsednik Skupštine Tigran Kiš, zamenica predsednika Skupštine Vesna Arsenović, sekretarka Skupštine Mirjana Jocić i odbornice i odbornici Milica Todorović, Ivana Rosić, Sanja Kodran, Jovana Milovanović, Marko Mladenović i Slobodan Cvetković, šefica Kancelarije za odnose s javnošću Gradske uprave grada Pančeva Jasmina Radovanović i šef Odseka za sistemsku podršku Odeljenja informatike Dalibor Vinkić.

Seminar je okupio gotovo 400 odbornika i predstavnika skupština 45 opština i gradova i ovo je prvi put da se na ovakav način organizuje edukacija za nove odbornike. Obuka je organizovana u okviru 2. faze projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“, koji realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Cilj seminara bio je da se unapredi rad odbornika i približi potrebama građana, obrađujući teme poput nadležnosti i odgovornosti lokalnih skupština i skupštinskih odbornika, najboljih načina komunikacije sa građanima i medijima, obaveza lokalnih skupština u evropskim integracijama i uvođenja novina kao što su organizacija sednica van sedišta i javnih slušanja, čime se neke od već oprobanih praksi namenjenih promovisanju javnosti u radu Narodne skupštine Republike Srbije prilagođavaju svrsishodnoj primeni na nivou lokalnih skupština opština i gradova.

Na otvaranju seminara učesnike su pozdravile i zamenica stalne predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Steliana Nedera i direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u Srbiji Ursula Lubli.

Pančevo je u partnerstvu sa UNDP-om od 2014. godine i imalo je čast da bude pozvano da se na skupu predstavi sa najviše, čak tri predavača u tri oblasti na temu funkcionisanja e parlamenta.

Odbornica i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva Milica Todorović govorila je o postignućima i zajedničkom angažmanu političara/ki i članica udruženja žena kada je reč o rodnoj ravnospravnosti i realizaciji aktivnosti Lokalnog akcionog plana grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti u 2016.

Šefica Kancelarije za odnose s javnošću Jasmina Radovanović održala je predavanje o vođenju e parlamenta. Govoreći o elektronskim sednicama Skupštine grada, navela je da je audio prenos zasedanja Skupštine u lokalnoj mreži uveden još 2008. godine, a od 2010. godine dostupan je i posredstvom interneta, od 2014. godine nabavkom tableta i uvođenjem mogućnosti slanja materijala elektronskim putem, unapređen je način rada skupštine i odbornika, a nakon nabavke audio-video opreme 2015. godine omogućeno je praćenje sednica Skupštine u okviru interne mreže i da je u toku testiranje prenosa sednica posredstvom Jutjub kanala Grada Pančeva, za šta je zaduženo Odeljenje informatike i šef Odseka za sistemsku podršku Dalibor Vinkić, koji je takođe učestvovao u organizaciji i prezentovanju e parlamenta. Interesantna diskusija povela se i o načinima komunikacije i o komunikacionim kanalima i približavanju odbornika i rada Skupštine građanima.

Predavanje je zaključio predsednik Skupštine grada Pančeva Tigran Kiš, koji je predstavio način rada Skupštine i govorio o ulozi odbornika i o pronalaženju modela za dvosmernu komunikaciju, kako bi građani imali više informacija o nadležnostima i samom funkcionisanju lokalnog parlamenta. Kiš je takođe predstavio nove mehanizme poput javnih slušanja i, s obzirom na svoje iskustvo u predsedavanju i u radu Skupštine, dao konkretne primere i preporuke iz prakse, kroz vrlo živu diskusiju koja se otvorila tim povodom.

Grad Pančevo je, po uzoru na Narodnu skupštinu, jedina lokalna samouprava koja je organizovala tri javna slušanja, dva 2014. i jedno 2015. godine, i uvrstila javna slušanja u Poslovnik o radu skupštine.

U okviru seminara, konsultant UNDP-a predstavio je i pilot projekat koji je podrazumevao ispitivanje indeksa odgovornosti lokalnih skupština, gde je, na uzorku od 25 lokalnih samouprava, kroz brojne razvijene indikatore, ispitivana odgovornost i po tom izveštaju Pančevo je na prvom mestu sa najvećim indeksom odgovornosti.