U Pančevu, na Tamišu, danas je održana svečana ceremonija imenovanja katamarana „Panuka“ i upriličena prva probna plovidba novog gradskog turističkog plovila.

U svečanosti je učestvovao gradonačelnik Saša Pavlov, koji je istakao značaj katamarana za obogaćivanje života građana i građanki Pančeva, kao i njegove izuzetne turističke potencijale.

Brodarska praksa je da se prilikom dolaska bilo kakvog plovila na matični vez upriliči i njegov svečani doček, a u našem slučaju to je formalno krštenje katamarana, koje u ime grada treba da obavi, po tradiciji, osoba ženskog pola – “kuma”. Ponosni smo što je kuma katamarana „Panuka“ naša plivačica Anja Crevar, koja je svečano krstila katamaran starim i poznatim nazivom Pančeva.

Gradonačelnik je u svom govoru istakao:

– Ono što mi je posebno drago je da je proizvod ovog projekta prvi gradski katamaran – turističko plovilo kroz koje će grad Pančevo unaprediti svoju turističku ponudu, kao korak u realizaciji Strategije razvoja grada, gde je turizam i iskorišćenje potencijala Tamiša i Dunava jedan od nosilaca tog razvoja. Najveći broj predloga i najveći broj pristiglih glasova za nabaku turističkog plovila, pokazuje da je ovo želja i volja i odluka upravo građanki i građana, a danas u reči i delu mi kao lokalna samouprava pokazujemo da smo odgovorni, dosledni i da je volja građana naš radni nalog. Želim da se iskreno zahvalim organizacijama, građanima i građankama Pančeva koji su se aktivirali tokom ovog procesa, koji su dali svoje predloge, koji su glasali i na taj način ovaj proces učinili verodostojnim i mogućim, jer bez vas dragi moji Pančevci i Pančevke nema participacije, a mi smo pokazali da je svaki glas vredan i odgovorno se prema tome poneli potpunom realizacijom aktivnosti.

Novi gradski katamaran „Panuka“ realizovan je kroz projekat „Participativno budžetiranje“ grada Pančeva za 2016. godinu, kada je u sklopu procesa jačanja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou izglasan od strane građana i građanki Pančeva sa najvećim brojem pristiglih predloga i glasova. Na osnovu toga, Grad Pančevo je odlukom o budžetu i Planom javnih nabavki za 2016. godinu planirao sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara sa PDV-om za potrebe nabavke turističkog plovila i potrebne opreme.

Nakon postupka sprovedene javne nabavke zaključen je ugovor sa preduzećem „Sidro“ DOO iz Ostružnice, koje je konstruisalo i izradilo turističko plovilo katamaranskog tipa sa potrebnom opremom, a koje je izrađeno kao plovilo za sopstvene potrebe kapaciteta do 12 osoba sa posadom. Plovilo je izrađeno od aluminijuma i zadovoljava sve tehničke i bezbednosne uslove u plovidbi u svim hidrometereološkim uslovima karakterističnim za unutrašnje vode.

Odlukom Grada Pančeva katamaran je na današnjoj sednici Gradskog veća poveren na upravljanje Turističkoj organizaciji grada Pančeva, koja je je iz tih razloga Planom i programom rada za 2017. godinu predvidela „Aktiviranje nautičkog turizma uključivanjem u turističku ponudu katamarana kojim će se organizovati vožnje po Tamišu i Dunavu“. U narednom periodu Turistička organizacija ima zadatak da izradi plan i program vožnji i upotrebe katamarana u edukativne, ekološke i turističke svrhe.

Autori fotografija: Ivica Bugarski, Milorad Timčenko