U Gradskoj upravi grada Pančeva, danas 25. septembra 2017. godine, održan je okrugli sto pod nazivom „Učestvuj aktivno!“.

Cilj je bio da se na okruglom stolu razgovara o tome koji su sve mehanizmi putem kojih mladi mogu da učestvuju u svojoj zajednici, školi, kroz institucije kreirane za mlade i na koji način može da se unapredi omladinska politika na lokalnom nivou.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je planirala da u septembru obiđe 10 opština/gradova u Srbiji gde bi razgovarala sa mladima i podstakla ih na aktivizam. KOMS diskusije i okrugle stolove organizuje u okviru projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji podržava Švedska i u okviru lokalnog programa u projektu “Mladi u fokusu” koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Okrugli sto su moderirali Nenad Maletin i Boban Stojanović iz Krovne organizacije mladih Srbije.

Prisutnima su se obratili gradonačelnik Saša Pavlov, Nemanja Rotar, član Gradskog veća zadužen za kulturu i Boban Stojanović iz Krovne organizacije mladih Srbije.

Ukazujući na značaj mladih u našem gradu, Saša Pavlov je izjavio:

-Mi pomoć mladima ne zasnivamo samo na pravnoj formi ili nekim obavezama iz pozitivnih zakonskih propisa, već su nam mladi kategorija u koju mnogo ulažemo, gde pokušavamo da ostvarimo aktivnu komunikaciju i jako nam je stalo do mišljenja i predloga akcija mladih. Grad Pančevo od 2007. godine ima Kancelariju za mlade kao organizacioni oblik kroz koji se uglavnom sve odvija. Na taj način se vrši interakcija mladih sa poslovnom zajednicom, sa drugim ustanovama i institucijama, drugim rečima, Kancelarija je “servis” za sve ono što je mladima potrebno. Zato je i bitno da ovako jedan skup bude sastavni deo pametnog i svrsishodnog promišljanja o nastavku omladinske politike ili politike za mlade kroz neku novu Strategiju ili reviziju postojeće, jer to ukazuje da sve ovo što smo uradili u prethodnom periodu je bilo dobro, samo se nadograđuje shodno nekim aktuelnim potrebama i težnjama. Očekujem aktivniji uticaj mladih i na stvaranje lokalne politike i sve ono što se dešava u gradu Pančevu. Taj aktivizam mora da dođe od strane mladih, ne samo kroz klasične programe ili akcione planove, nego koristeći i kanale komunikacije koje lokalna samouprava ima i sa ostalim članovima ove poslovne zajednice, a i ostalim segmentima jednog građanskog društva.

Nemanja Rotar, član Gradskog veća zadužen za kulturu, se sledećim rečima obratio prisutnima:

-Ideja je da još više uključimo mlade ljude. Pre svega, mladi treba da dođu na neka mesta na kojima mogu da daju svoj doprinos na što adekvatniji i bolji način. Prvi smo, u Srbiji, doneli Strategiju brige o mladima, među prvima smo otvorili Kancelariju za mlade, svake godine se iz budžeta izdvajaju ozbiljna sredstva za finansiranje projekata koji se tiču života i razvoja mladih ljudi. Neprestano radimo na integrisanju mladih, obrazovanih ljudi u funkcionisanje lokalne zajednice. U Pančevu je situacija zadovoljavajuća, mi smo dobro pozicionirani kada su mladi u pitanju i sada je period kada ćemo rešavati neka od ključnih problema, a to je prvenstveno nezaposlenost. Takođe treba usavršiti obrazovanje i sistem informisanja.

Boban Stojanović iz Krovne organizacije mladih Srbije, rekao je sledeće:

-KOMS karavan obuhvata deset jedinica lokalne samouprave Srbije, koje sam obišao i imam iskustva kada su u pitanju komparativne razlike između različitih gradova ili opština u Srbiji. Karavan je bio osmišnjen tako da sam uglavnom razgovarao prvo sa srednjoškolcima. Ovo je prvi put da razgovaram sa organizacijama civilnog društva, što je dobar koncept, pa ćemo imati uvid u to šta misle i šta rade organizovani mladi. Jedna od aktivnosti karavana jeste da smo nakon razgovora sa srednjoškolcima i upoznavanjem sa njihovim problemima, pokušali to da adresiramo na donosioca odluka, da njima predstavimo dokument, da spojimo dve stvari, institucionalnu brigu o mladima i da neorganizovane mlade konektujemo sa tim.