U četvrtak, 26. oktobra 2017. godine, u Maloj sali Gradske uprave, održana je Treća redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pančeva. Na dnevnom redu bila je priprema za zimski period 2017/2018. godine, a sednicom je predsedavao gradonačelnik i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pančeva, Saša Pavlov. Članovi Gradskog štaba za vanredne situacije izvestili su prisutne da su obavljene neophodne pripreme za predstojeću zimsku sezonu.

Z A K LJ U Č A K:

1. Svi subjekti, koji su obavezni da sprovode pripreme za predstojeću zimsku sezonu 2017/2018. godine na teritoriji grada Pančeva za odbranu od snega i snežnih nanosa izvršili su neophodne pripreme i definisali potrebe, zadatke, rokove i izvršioce za njihovo nesmetano funkcionisanje.