U toku je zaključenje Sporazuma o saradnji između Grada Pančeva i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nakon što je fakultet uputio gradu Pančevu poziv za nastavak prošlogodišnje saradnje u školskoj 2016/2017. godini.

Osnovna tema master teza i master projekata na predmetu Integralni urbanizam biće „Integralni urbani projekti za upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou“. Poligon za izradu integralnih urbanih projekata i ove godine biće teritorija grada Pančeva, a razvojni okvir „Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020“.

Tim povodom su u četvrtak, 9. marta stručnjaci iz Sektora za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje JP-a „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Nataša Mitreski i Olivera Dragaš održale prezentaciju u Gradskoj upravi grada Pančeva. Studenti su tokom prezentacije imali prilike da se upoznaju sa planskom dokumentacijom grada Pančeva i drugim informacijama od značaja za razumevanje razvoja grada. Studenti i mentorski tim su potom obišli centar grada, a posetu Pančevu završili su obilaskom naseljenog mesta Dolovo.