U Gradskoj upravi grada Pančeva održana je debata učenika srednjih škola. Učenici koji su učestvovali u debati, bili su podeljeni u dve ekipe, na temu za i protiv toga da ekologija treba da bude sledeće poglavlje za ulazak Srbije u EU, a to su: Vladana Plavšić, Dunja Pavlović, Adam Kovač i Marina Mijić.

Informacioni centar Evropske unije, EU info kutak Niš i debatna akademska mreža Otvorena komunikacija uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji organizuju Evropsku školu debate petu godinu zaredom. Srednjoškolci i studenti iz gradova širom Srbije učestvuju na radionicima u kojima uče o veštinama debatovanja, Evropskoj uniji i procesu evropskih interakcija. Nakon toga, u okviru škole organizuju se javne debate u gradovima i opštinama Srbije, dok se završna debata organizuje u Narodnoj skupštini Republike Srbije svake godine u maju.

Do sada je organizovano više od 30 debata u gradovima i opštinama Republike Srbije. Tema debate je bila zaštita životne sredine, i učesnici-srednjoškolci su debatovali o tome da li zaštita životne sredine treba da ima prioritet u pregovorima sa Evropskom unijom.

Nakon debate, žiri sastavljen od tri člana (Katarina Banjai-članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Milan Glumac iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Pančeva i Mirjana Savkov-koordinator Kancelarije za mlade) dali su svoj sud o debati. Uloga žirija je bila da u petominutnom govoru ponudi svoj osvrt na samu debatu i iznese koja strana je bila bolja.