Одборници Скупштине града Панчева на 25. седници усвојили су низ одлука и кадровских решења, Предлог о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Долово и Панчево на територији града Панчева, о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства, за реализацију пројекта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за производњу топлотне енергије, као и о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину, и о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину непокретности обвезника који воде пословне књиге.

Александар Стевановић, градоначелник Панчева је објаснио значај усвајања допуна Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, као и да се усвајањем Предлога одлуке о регресирању трошкова превоза студентима града Панчева стичу услови за расписивање конкурса за регресирање превоза студената и ученика по повољнијим условима. Најавио је и да ће већ од 1. јануара почети да саобраћа „Панвоз“.

„Усвајањем Одлуке о регресирању трошкова превоза ћемо дефинисати јасна правила ко и како од студената и ђака који живе у Панчеву, а школују се на територији друге локалне самоуправе, могу да добију средства од Града на име регреса превоза. Консултовали смо се и са Министарством просвете и Секретаријатом за образовање АП Војводине јер делимично суфинансира превоз ученика и студената Панчева. Након усвајања ове Одуке у најкраћем року расписаћемо конкурс за остваривање права студената и ученика на регрес за превоз. Подсетићу да Град регресира превоз за 13 различитих социјалних категорија становника, за труднице, ветеране, пензионере. Такође, могу да најавим да ће „Панвоз“ бити основан и почети да саобраћа од 1. јануара 2023. године. Панчевци ће имати три поласка у јутарњим часовима из Панчева ка Дунав станици у Београду и три поласка у поподневним сатима с Дунав станице ка Панчеву. Не фаворизујемо ниједног превозника, већ помажемо нашим суграђанкама и суграђанима који ће бирати на који начин ће се превести до Београда. За сад постоји шест аутобуских превозника који возе из Панчева ка Београду, а од следеће године на располагању биће и воз“, рекао је Стевановић.

Усвојен је и Предлог одлуке о давању сагласности на Протокол о променама и нацрт Анекса 3 Уговора о јавном-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем, који је образложила  Маја Витман, градска менаџерка.

„Уговор о јавно-приватном партнерству у области уређења путева и путне инфраструктуре омогућава узимање у обзир и ванредне ситуације или непредвиђене околности, те због тога и предлажемо овај Протокол о променама. Улица братства-јединства је веома важна за становнике Војловице, како бисмо извели радове у дужини од 1.400 метара, ширине три метра, у наредној години, у делу пресек Братства-јединства до Гробљанске, а остали део улице да третирамо поступком рехабилитације, потребно је да Скупштина усвоји Протокол о променама како би се тај посао завршио. Током следеће године биће завршена и реконструкција улица Патријарха Чарнојевића, Светозара Шемића, као и Јосифа Маринковића“ истакла је Маја Витман.

На данашњој седници Скупштине именовани су и вршиоци дужности установа културе на територији града Панчева.