Povodom uvođenja dualnog obrazovanja u srednje stručne škole, danas je održan sastanak u Gradskoj upravi grada Pančeva, kome su prisustvovali članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje mr Tatjana Božić, većnik zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Milenko Čučković, direktor Mašinske škole Pančevo Milorad Ilić i predstavnici kompanije NIS – dr Snežana Lakićević, savetnik direktora za saradnju sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama i rukovodilac projekta “Energija znanja”, Zoran Nikolajević, rukovodilac službe elektroenergetike i Aleksandar Filipović, direktor centra za zajedničke “HR” servise.

Cilj saradnje je da se pripremi memorandum o saradnji sa Mašinskom školom i danas je bio preliminarni sastanak, u svrhu pripreme smerova u Mašinskoj školi koji su potrebni Naftnoj industriji Srbije i gde bi učenici odmah nakon završetka školovanja mogli da pronađu posao, a takođe i da tokom celog školovanja budu u dualnom obrazovanju.

Takođe, Naftna industrija Srbije je spremna da ostvari saradnju i sa Tehničkom školom “23. maj” u Pančevu, tako da se u narednom periodu planira sastanak i sa njima.

“Naredni sastanak će biti održan u Mašinskoj školi, gde će biti prisutni i profesori. Ono što je veoma značajno, je da su iz kompanije NIS veoma ozbiljno shvatili kompletan ulazak našeg obrazovnog sistema u dualno obrazovanje. Oni su analizirali plan i program Mašinske škole i dali ideje i sugestije o tome koje su njima oblasti potrebne da deca znaju i šta je ono što je važno za struku onog ko želi kod njih da se zaposli, a takođe su bila prisutna i trojica profesora koji su takođe dali svoje mišljenje na te predloge i sugestije na plan i program Mašinske škole, tj. pojedinih smerova. Cilj daljeg razgovora jeste da se usaglase obrazovne potrebe i smerovi i da se takav predlog uputi za narednu godinu ministarstvu na odobrenje smerova koji će ući u dualno obrazovanje”, istakla je Tatjana Božić.

Važno je i napomenuti da je ovo i prvi put da kompanija NIS radi sa srednjim školama.