Управа за капитална улагања АПВ одобрила је, по Kонкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, пројекат Града Панчева за изградњу саобраћајнице Улице 7. нова – 3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне.

Укупна потребна средства за реализацију ове инвестиције износе преко 36 милиона динара. Граду Панчеву je одобрено 28.962.136 динара, односно 80% потребних средстава, а Град суфинансира ову инвестицију са 20% односно 7.240.534,00 динара.
Изградња 3. деонице саобраћајнице у Улици 7. нова од изузетног је значаја за све будуће инвеститоре у Северној пословној зони, којима ће бити потребно прикључење на овај општински пут.