На основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 04 маја 2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Почев од понедељка 04.05.2020. године угоститељски објекти на територији града Панчева (ресторани, кафићи, барови, и сл.), односно правна лица и предузетници у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, односно пружање услуга, могу да обављају делатност пружања услуга корисницима непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, уз примену, у односу на запослене и кориснике услуга, свих превентвних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава, тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), у складу са одлукама Владе Републике Србије.

2. Почев од петка 08.05.2020. године могу да обављају делатност непосредне продаје робе купцима и непосредно вршење услуга у тржним центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност трговине на мало, као и продаја робе и вршење услуга у локалима из којих се улази из затвореног простора, уз примену, у односу на запослене и кориснике услуга, свих превентвних мера од утицаја на безбедност и здравље запоселних и корисника услуга, посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује ограничени број лица у простору, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених и корисника услуга), у складу са одлукама Владе Републике Србије.

КОМАНДАНТ
Саша Павлов