Na osnovu ODLUKE O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA (“Sl. glasnik RS”, br. 29/2020), a radi sprečavanja epidemije Covid-19 na teritoriji grada Pančeva, Gradski štab za vanredne situacije grada Pančeva, na sastanku održanom 30. aprila 2020. godine doneo je sledeću

ODLUKU

1. Od četvrtka 30.04.2020. godine dozvoljava se kretanje u parku Narodna bašta i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana, uz primenu preventivnih mera koje podrazumevaju održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koje ne borave u istom domaćinstvu, uz obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava, tj. rukavica i dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava pre njihove upotrebe.