На основу члана 14. 15. Закона о заштити становништва од заразних болести “Службени гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020. и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“бр. 87/2018) , а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 14. јула 2020. године донео је следећу ОДЛУКУ:

1. Од среде 15.07.2020. године, ограничава се број купача на отвореном базену у Панчеву на 250, уз обавезно поштовање заштитних мера и физичке удаљености.

КОМАНДАНТ
Саша Павлов