Zbog rekonstrukcije kolektora fekalne kanalizacije u ulici Moše Pijade u Pančevu, na delu od ulice Vojvođanski bulevar do ulice Sinđelićeva, doći će do obustave saobraćaja. Radovi počinju dana 12.06.2019. godine, sa rokom završetka do 110 dana.

Usled izmene režima saobraćaja doći će do promene trase kretanja vozila javnog gradskog prevoza putnika (linija br. 14). U smeru A (Omoljica – Kotež), autobusi javnog prevoza će se kretati sledećim ulicama: Svetog Save, Knićaninova (do okretnice na Kotežu 2), Stevana Šupljikca, Kotež 1. U smeru B (Kotež – Omoljica), autobusi javnog prevoza će se kretati sledećim ulicama: Kotež 1 (kružni tok), Stevana Šupljikca, Moše Pijade do kružnog toka (do Vojvođanskog bulevara, stajalište „Kotež“), Stevana Šupljikca, Knićaninova, Svetog Save i dalje starom trasom.