Због реконструкције колектора фекалне канализације у улици Моше Пијаде у Панчеву, на делу од улице Војвођански булевар до улице Синђелићева, доћи ће до обуставе саобраћаја. Радови почињу дана 12.06.2019. године, са роком завршетка до 110 дана.

Услед измене режима саобраћаја доћи ће до промене трасе кретања возила јавног градског превоза путника (линија бр. 14). У смеру А (Омољица – Котеж), аутобуси јавног превоза ће се кретати следећим улицама: Светог Саве, Книћанинова (до окретнице на Котежу 2), Стевана Шупљикца, Котеж 1. У смеру Б (Котеж – Омољица), аутобуси јавног превоза ће се кретати следећим улицама: Котеж 1 (кружни ток), Стевана Шупљикца, Моше Пијаде до кружног тока (до Војвођанског булевара, стајалиште „Котеж“), Стевана Шупљикца, Книћанинова, Светог Саве и даље старом трасом.