Zamenica gradonačelnika Dragana Kuprešanin i Milenko Čučković, član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike grada Pančeva, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, održali su sastanak sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom sa teritorije grada Pančeva u Gradskoj kući.

Tom prilikom zamenica gradonačelnika Dragana Kuprešanin je izjavila:

– Pančevo je jedan od gradova koji godinama, kontinuirano, posebnu pažnju posvećuje osobama sa invaliditetom i tradicionalno obeležava 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Danas u nešto ograničenom sastavu i u posebnim uslovima, s obzirom na pandemiju virusa COVID 19, održali smo sastanak. Osobe sa invaliditetom u Pančevu predstavljaju posebno osetljivu kategoriju stanovništva i suočavaju se, kako u državi, tako i u našem gradu sa brojnim preprekama. Ovaj dan jeste prilika da mi skrenemo pažnju na njih, odnosno da vidimo šta smo uradili u proteklih godinu dana, ali i kakvi nas planovi očekuju u budućnosti. Zato smo i pozvali danas ovde u Gradskoj kući predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom kako bismo zajednički poslali poruku da nas naše različitosti pre svega spajaju, ali i da kao individue postajemo plemenitiji, a naš grad bogatiji za dodatne ljudske vrednosti. Kao odgovorna lokalna samouprava grad Pančevo svake godine pruža podršku projektima sa ciljem poboljšanja i unapređenja uslova života osoba sa invaliditetom. Mi na tome intenzivno radimo, prilagođavamo usluge socijalne zaštite njima, a sve sa ciljem ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama društva. Tako je i ove godine grad Pančevo za 14 projekata, odnosno programa udruženja osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite izdvojio 3.880.000,00 dinara, a mogu da kažem da će sredstva za pomoć i podršku ovim udruženjima biti opredeljena i Odlukom o budžetu grada za 2021. godinu.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje ovog dana sa namerom da se podigne svest o položaju osoba sa invaliditetom u političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom životu, a sve u cilju unapređenja njihovog položaja i stvaranja uslova za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu.

U Republici Srbiji živi 571.780 (8%) građana/ki koji se mogu smatrati osobama sa invaliditetom. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, od ukupnog broja osoba sa invaliditetom, 58,2% su žene.