Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica da 15. maja (ponedeljak) dospeva druga rata za porez na imovinu za 2017. godinu.

Uplatnice sa iznosom duga su odštampane i dostavljene obveznicima.

Mole se obveznici da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate kao i pokretanje prekršajnog postupaka.