Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 15. маја (понедељак) доспева друга рата за порез на имовину за 2017. годину.

Уплатнице са износом дуга су одштампане и достављене обвезницима.

Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате као и покретање прекршајног поступака.