Градска управа града Панчева обавештава јавност да је Скупштина Републике Србије донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, којим је утврђен интерес за изградњу овог гасовода.

На парцелама на територији града Панчева које су на траси гасовода „Турски ток“, „MILENIUM TEAM“ д.о.о. Београд ће у периоду од 25. фебруара до 31. марта 2019. године изводити одређене истражне радње за потребе изградње гасовода.

Обавештавамо власнике свих парцела на којима ће бити изграђен гасовод, да ће им у складу са Законом о експропријацији, бити исплаћена одговарајућа правична накнада на основу налаза овлашћених вештака у поступку који ће бити спроведен пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.