Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике-кориснике Портала ЛПА (lpa.gov.rs) да су у циљу унапређења електронске идентификације корисника различитих портала јавне управе и увођења јединствене електронске пријаве корисника, припремљене измене Јединственог информационог система локалних пореских администрација (ЈИС ЛПА).

У вези са тим ће од петка 31. јула 2020.године на ЈИС ЛПА бити онемогућено регистровање нових интернет корисника за обвезнике који са својим корисничким налогом (корисничко име и лозинка) користе услуге Портала ЛПА на адреси lpa.gov.rs.

Сви корисници Портала ЛПА (lpa.gov.rs) ће се од понедељка 3. августа 2020.године, пријављивати на Портал ЛПА по новој процедури, која подразумева коришћење јединственог електронског идентитета корисника који се креира на Порталу еУправе (euprava.gov.rs).

Начин пријаве корисника Портала ЛПА по новој процедури детаљно су објашњени у „Упутству за ЛПА кориснике“ које ће бити доступно на Порталу ЛПА и Порталу еУправа од недеље 2.августа 2020.године.