Одборници су на 30. седници Скупштине града Панчева усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село, нацрте одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево, као одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву.

Градска менаџерка Маја Витман, указала је на значај пројекта јавно-приватног партнерства које је у вези са тачкама дневног реда о финансирању и изградњи локалне путне инфраструктуре на територији Града.

„Један од најзначајнијих пројеката у који је ушао Град Панчево односи се на јавно-приватно партнерствоу вези са реконструкцијом и модернизацијом путева, како у граду, тако и у насељеним местима. Радови се приводе крају и очекујемо да до краја године завршимо све значајне радове који се односе на реконструкцију предметних улица које смо задали пројектом јавно-приватног партнерства“, рекла је Маја Витман, градска менаџерка и истакла значај радова у улицама Светозара Шемића, Светог Саве, као и Железничке улице.

Одборници су усвојили и Предлог одлуке о измени Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених паса или мачака, као и Предлог одлуке о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева.

Такође, усвојени су план и програм рада у наредној години Народног музеја Панчево, Културног центра, Градске библиотеке, Историјског архива и осталих установа културе на територији града и у свим насељеним местима.