Град Панчево склопио je Уговор о гранту за имплементацију пројекта „УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА“. Пројекат је одобрен из средстава ИПА 2013, а орган уговарања је Министарство финансија РС. Партнер и сарадник Града Панчева су Дом за децу без родитељског старања „Споменак“ и Дом здравља Панчево.

Циљ пројекта је интерсекторска подршка колективима, породицама и деци из 10 основних школа са територије града Панчева, у којима су ученици из различитих разлога у ризику од напуштања основног образовања.

У наредних 14 месеци пројекат ће обезбедити различите врсте материјалне, методолошке И педагошке помоћи у циљу постизања бољих резултата деце у учењу, уз унапређење вршњачке подршке и подршке стручне и шире заједнице. Укупна вредност уговора износи 197.565,20 ЕУР, а вредност гранта је 177.611,11 ЕУР.