Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva posetio je sa Gabrijelom Grujić, direktorkom Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije (NOKS) Mašinsku školu „Pančevo“, povodom održavanja socijalnog dijaloga pod nazivom „Mladi mlađima“. Predstavnici SKONUSa, studenti različitih fakulteta tokom dijaloga prenosili su svoja znanja i iskustva stečena tokom školovanja učenicima prve godine srednje škole, kako bi im pomogli da razviju pozitivne stavove i razreše dileme u vezi sa obrazovanjem.

Gradonačelnik Stevanović se zahvalio predstavnicima Kancelarije za dualno obrazovanje i NOKS, predstavnicima SKONUSa, direktoru škole i svima koji su se odazvali socijalnom dijalogu.  Istakao je značaj dualnog obrazovanja, kao i to da je ono u Pančevu odavno zastupljeno.

„Grad Pančevo je prepoznao benefite dualnog obrazovanja, a Mašinska škola je jedna od pionira uvođenja takvog obrazovanja u školski, obrazovni sistem naše zemlje i zato dajemo podršku i ulažemo u ovu školu. Cilj nam je da Pančevo postane razvijeni industrijski centar, u naš grad dolaze velike kompanije i zbog njihovog poslovanja, a i prosperiteta našeg Pančeva, važno je da imamo škole sa što više različitih obrazovnih profila. Grad Pančevo će kao i do sada nastaviti da ulaže u obrazovanje, jer deca su naša budućnost, budućnost našeg grada“ rekao je Aleksandar Stevanović.

Direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i NOKS izrazila je zadovoljstvo što je u Pančevu preoznata važnost socijalnog dijaloga, koju Kancelarija organizuje.

„Delimo zajedničke stavove da mi kao odrasli želimo da ponudimo i osiguramo mladima određeni kvalitet znanja i obrazovanja, ali i vaspitanja. Inicijativa za dijalog je pokrenuta, jer mladi najviše veruju jedni drugima i mogu pomoći u rešavanju različitih dilema. Odnos poverenja između mladih jeste rezultat ovih socijalnih dijaloga. Cilj socijalnog dijaloga je da se učenicima pomogne u određenim dilemama, da mladi koji imaju više iskustva razgovaraju sa đacima prve godine srednje škole kako bi videli da li imaju određene dileme, ponude rešenje za prevazilaženje i koje su aktuelne teme kojima bi se bavili“, objasnila je Gabrijela Grujić.

Takođe, ona je istakla da će se veoma brzo krenuti u realizaciju izgradnje objekta od 1.800 m2  u okviru Mašinske škole „Pančevo“, koja je dobila status Trening centra. Sredstva od preko 2 miliona evra je obezbedila Vlada Republike Srbije, a sve u cilju razvoja Pančeva i podrške njegovih potencijala, a samim tim i ekonomskog razvoja naše zemlje.

„Mašinska škola „Pančevo“ je jedna od prvih škola u sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji. Mašinska škola „Pančevo“ je do sada, zahvanjujući modelu dualnog obrazovanja, potpisala ugovore o sa više od 20 kompanija i u tome je među vodećim u Srbiji, što nam je svima na ponos. Naša iskustva su veoma pozitivna, iskustva poslodavaca, naših partnera su vrlo dobra. Ono što moram da naglasim sarađujemo sa velikim kompanijama, ali „kičmu“ predstavljaju mala i srednja preduzeća, gde naši učenici idu na praksu. Poslodavci su veoma zadovoljni, što iskazuju i zadržavanjem naših učenika i zapošljavanjem odmah po završetku srednje škole“, istakao je Nenad Dojčinović, direktor Mašinske škole „Pančevo“.

Tokom ovih socijalnih dijaloga najčešća pitanja su u vezi opredeljenja koji fakultet izabrati, koji su izazovi tokom obrazovanja, šta uraditi kada ima puno da se uči i kako povezati teoriju i praksu.