У понедељак је у Градској управи града Панчева почео први круг лицитације државног пољопривредног земљишта за аграрну 2019/2020. годину.

На лицитацији је 8.114,2706 hа, које је опредељено на 607 јавних надметања на територији града Панчева. Укупно пољопривредног земљишта на територији града Панчева има око 16.000 хектара. Око 6.000 хектара је већ опредељено по вишегодишњим уговорима, по основу права пречег закупа, по основу сточарства, инфраструктуре и давање на коришћење без накнаде, што значи да ће целокупно пољопривредно земљиште бити издато.

Лицитација се одржава у периоду од 23.09.2019. до 01.10.2019. године по катастарским општинама на територији града Панчева, и то:

23.09.2019. године – Долово
24.09.2019. године – Панчево, Војловица
25.09.2019. године – Банатски Брестовац, Иваново
26.09.2019. године – Јабука, Глогоњ
27.09.2019. године – Старчево
30.09.2019. године – Омољица
01.10.2019. године – Банатско Ново Село, Качарево.

Очекивани приход од лицитације на годишњем нивоу за Град је око 170.000.000,00 динара. Укупно прихода на годишњем нивоу је 425.000.000,00, од тога 30% иде Покрајини, 30% Републици, а 40% Граду. С обзиром на то да ће се лицитација, по налогу Министарства пољопривреде Републике Србије вршити на 10 година, за период од 10 година Град очекује приходе од 1.700.000.000,00 динара, а укупан приход на 10 година се очекује на износ од 4.250.000.000,00 динара.