На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-86/2017 од 19.05.2017.године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у VI кампања на следећим локацијама:

– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 30.08.2017. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-268/21-2017 од 05.09.2017. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће: да се купалишта на реци Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу) купалиште на реци Дунав ( купалиште „Бела Стена“ ( десно од шпица)), купалиште у Иванову и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације.

Купалиште на Поњавици (купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу) и купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ ( лево од шпица)) не могу се користити у сврху купања и рекреације.

Резултати о квалитету површинских вода града Панчева