Град Панчево|grad@pancevo.rs

Квалитет површинских вода града Панчева за купање и рекреацију – II кампања

/Квалитет површинских вода града Панчева за купање и рекреацију – II кампања

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-107/2018 од 25.06.2018.године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у VI кампања на следећим локацијама:
– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци;
– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица);
– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу;
– купалиште у Иванову; и
– језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 18.07.2018. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-338/8-2018 од 23.07.2018. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је да се:

  • купалишта на реци Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ – лево и десно од шпица), купалиште у Иванову и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације; а
  • купалиште на реци Поњавица (купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу) не може се користити у сврху купања и рекреације.

Наредно узорковање површинских вода предвиђено је за 01. август 2018. године. Детаљније о резултатима квалитета површинских вода града Панчева је приложено у следећем документу:

2018-09-18T11:15:26+00:0024/07/2018|
Величина слова
Контраст