Град Панчево је на Скупштини дана 17. марта 2017.г. донео иновативну Одлуку о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно, или физичко лице на територији града Панчева за радну 2017/2018 годину.

Овом одлуком регулисано је да Град МОЖЕ са оснивачем приватног вртића потписати Меморандум о сарадњи, под условом да оснивач поседује Решење о верификацији и доказ о упису у Регистар Привредног суда у Панчеву, којим би се оснивач обавезао да ће се у свему придржавати наведене одлуке.

Оваква одлука се први пут доноси у Панчеву, због вишегодишњег проблема немогућности уписа све деце у вртиће, а до сад није ни било основаних приватних вртића.

Од стране Покрајинског секретаријата за образовање, добили смо Решење издато 4.05.2017.год. о испуњености услова Предшколске установе „Кефалица“ Панчево, са седиштем у ул. Светозара Милетића 17, за обављање делатности предшколског васпитања и образовања за децу узраста од једне до пет година и шест месеци у 3 васпитне групе, тако да сада позивамо оснивача те установе, да УКОЛИКО ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНОГ СУДА У ПАНЧЕВУ, ДА НАМ СЕ ОБРАТИ ради евентуалног потписивања Меморандума о сарадњи, јер ће се једино на тај начин вршити суфинансирање боравка деце у приватном вртићу од стране Града, и то под истим условима као и у ПУ „Дечја радост“, чији је оснивач Град, односно 80% економске цене за услуге што износи највише 22.615,00 динара месечно, сходно Решењу о утврдђивању цена услуга за ову област, које је донела Скупштина града 29.11.2016.г. за радну 2017/2018г.

Напомињемо да Град може у предвиђеном периоду суфинансирати трошкове за само 30 деце, која буду прекобројна на листи пријема у Дечјој радости или у О.Ш. по насељеним местима, и то по редоследу подношења захтева Градској управи,а КОНАЧНЕ ЛИСТЕ УПИСА би требало да се знају у другој половини ЈУНА месеца.