Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ Панчево и Канцеларија за младе града Панчева позивају студенте и студенткиње који су школскe 2017/18. први пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија (други степен студија по Болоњском систему школовања) на факултетима чији је оснивач Република Србија, a који испуњавају следеће услове:

  • држављани су Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног лица,
  • имају пребивалиште на територији града Панчева, односно боравиште за лица која имају статус избеглог или расељеног лица,
  • први пут су уписали завршну годину студија у школској 2017/18. години,
  • имају просечну оцену током свих година студирања најмање 9,00 и
  • предходних година нису добијали награду од града,

да се пријаве на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања, за школску 2017/18. годину.

Конкурс се може пронаћи на страници РЦТ „Михајло Пупин“: http://www.rctpupin.edu.rs