Канцеларија за младе града Панчева и Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” Панчево позивају студенте и студенткиње који су школскe 2022/23. први пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија (други степен студија по Болоњском систему школовања) на факултетима чији је оснивач Република Србија, a који испуњавају следеће услове:

– држављани су Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног лица,

– имају пребивалиште на територији града Панчева, односно боравиште за лица која имају статус избеглог или расељеног лица,

– први пут су уписали завршну годину студија у школској 2022/23. години,

– имају просечну оцену током свих  година студирања најмање 9,00 и

 предходних година нису добијали награду од града Панчева,

да се пријаве на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања, за школску 2022/23. годину.

Потребно је да студенти и студенткиње који испуњавају наведене услове, доставе следећу документацију:

  1. Пријаву (писану у слободној форми) са кратком биографијом са адресом, бројем телефона и имејл адресом,
  2. потврду факултета о упису завршне године студија у школској 2022/2023. години,
  3. потврду факултета о просечној оцени током свих година студирања,
  4. копију личне карте

Наведену документацију доставити у затвореној коверти, са назнаком Пријава на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања,  за школску 2022/23. годину, најкасније до 6. јуна 2023. године, Канцеларији за младе града Панчева (Градска управа града Панчева, 2. спрат, канцеларија број 207), радним данима од 9 до 15 часова, или са истом назнаком послати поштом, на следећу адресу:

Градска управа града Панчева – Канцеларија за младе (канцеларија 207)

Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево

Пријаву доставити и електронским путем, на имејл kancelarijazamlade@pancevo.rs

За све додатне информације студенти и студенткиње се могу обратити Канцеларији за младе града Панчева, позивом броја телефона 013/308-795 или е-мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs.

грб Града