Развојна агенција Србије (РАС) објавила је Јавни позив за учешће у програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија.

Циљ програма је подршка привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија.

Програмом се суфинансирају активности привредних друштава на припреми и реализацији унапређења својих перформанси у складу за захтевима мултинационалних компанија. Јавни позив за учешће у Програму је расписан 13. маја 2019. године и трајаће 30 дана са могућношћу поновног отварања уколико целокупни износ бесповратних средстава не буде утрошен.

Текст Јавног позива са условима за учешће можете преузети на линку:http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija