Povodom saradnje u vezi sa projektom za unapređenje životne sredine u Pančevu, Srbija, kroz saradnju između Akademije, Gradske uprave, industrije i građana, pod pokroviteljstvom Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA, u okviru JICA programa koji je odobren za finansiranje, japanski stručnjaci posetili su grad Pančevo.

Rukovodilac projekta u Japanu će biti profesor dr Takeši Nakano sa Univerziteta Osaka, a iz Srbije vanredni profesor dr Vladimir Beškoski sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tokom prethodnog JICA projekta pod nazivom “Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji” istraživalo se trenutno stanje zagađenja u životnoj sredini, uključujući emisiju zagađujućih supstanci i sprovodila se obuka za merenje i analizu zagađenja u životnoj sredini kako bi se uspostavili okviri za dalje analize.

Projekat ima za cilj da izgradi i razvije ljudske resurse, koji će moći samostalno da preduzmu mere za poboljšanje stanja životne sredine kroz saradnju između akademije, administracije, industrije i građana i dalje istražuje trenutno stanje zagađenja u životnoj sredini, uključujući emisiju zagađivača, dok sprovodi obuku za merenje zagađujućih supstanci u životnoj sredini, analizu, procenu rizika, sprečavanje zagađenja i upravljanje zagađenjem. Pored toga, ojačaće se administrativne mere protiv zagađenja životne sredine i sprovešće se edukacija lokalnog stanovništva. Trajanje projekta: od januara 2020. do decembra 2022. godine (3 godine).

Imajući u vidu navedeno kao i prethodnu saradnju sa Japanom i Hemijskim fakultetom iz Beograda, Gradsko veće grada Pančeva je prihvatilo tekst Sporazuma između Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i Udruženja za unapređenje životne sredine iz Hjoga, Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta i Grada Pančeva, Srbija, o tehničkoj saradnji sa Japanom u sklopu JICA programa partnerstva za unapređenje životne sredine u Pančevu, Srbiji, kroz saradnju između Akademije, Gradske uprave, industrije i građana.

Projekat je u Japanu dobio naziv „ Roda “, jer su crne rode nestale na području perfekture u kojoj je grad Tojoka, zbog upotrebe pesticida kod gajenja pirinča. Grad Tojoka je preduzeo ozbiljne mere za prelazak na gajenje organskog pirinča, što je dovelo do povratka roda na pirinčana polja i ozdravljenja eko sistema. Danas industrijski grad Tojoku posećuje mnogo turista da bi se upoznali sa postignutim rezultatima .

Problemi kojima se bavi projekat:

1. Ispitivanje mulja u Ponjavici i monitoring ptica.
2. Analiza podzemnih voda i zemljišta van ograde Petrohemije na prisustvo hlorovanih jedinjenja.
3. Analiza zemljišta na prisustvo žive pored sarkofaga sa živom unutar Petrohemije.
4. Upravljanje komunalnim otpadom na teritoriji grada Pančeva.