Поводом сарадње у вези са пројектом за унапређење животне средине у Панчеву, Србија, кроз сарадњу између Академије, Градске управе, индустрије и грађана, под покровитељством Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA, у оквиру JICA програма који је одобрен за финансирање, јапански стручњаци посетили су град Панчево.

Руководилац пројекта у Јапану ће бити професор др Такеши Накано са Универзитета Осака, а из Србије ванредни професор др Владимир Бешкоски са Хемијског факултета Универзитета у Београду.

Током претходног JICA пројекта под називом “Подизање капацитета за анализу и мере смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији” истраживалo се тренутно стање загађења у животној средини, укључујући емисију загађујућих супстанци и спроводила се обука за мерење и анализу загађења у животној средини како би се успоставили оквири за даље анализе.

Пројекат има за циљ да изгради и развије људске ресурсе, који ће моћи самостално да предузму мере за побољшање стања животне средине кроз сарадњу између академије, администрације, индустрије и грађана и даље истражује тренутно стање загађења у животној средини, укључујући емисију загађивача, док спроводи обуку за мерење загађујућих супстанци у животној средини, анализу, процену ризика, спречавање загађења и управљање загађењем. Поред тога, ојачаће се административне мере против загађења животне средине и спровешће се едукација локалног становништва. Трајање пројекта: од јануара 2020. до децембра 2022. године (3 године).

Имајући у виду наведенo као и претходну сарадњу са Јапаном и Хемијским факултетом из Београда, Градско веће града Панчева je прихватило текст Споразума између Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA) и Удружења за унапређење животне средине из Хјога, Универзитета у Београду – Хемијског факултета и Града Панчева, Србија, о техничкој сарадњи са Јапаном у склопу JICA програма партнерства за унапређење животне средине у Панчеву, Србији, кроз сарадњу између Академије, Градске управе, индустрије и грађана.

Пројекат је у Јапану добио назив „ Рода “, јер су црне роде нестале на подручју перфектуре у којој је град Тојока, због употребе пестицида код гајења пиринча. Град Тојока је предузео озбиљне мере за прелазак на гајење органског пиринча, што је довело до повратка рода на пиринчана поља и оздрављења еко система. Данас индустријски град Тојоку посећује много туриста да би се упознали са постигнутим резултатима .

Проблеми којима се бави пројекат:

1. Испитивање муља у Поњавици и мониторинг птица.
2. Анализа подземних вода и земљишта ван ограде Петрохемије на присуство хлорованих једињења.
3. Анализа земљишта на присуство живе поред саркофага са живом унутар Петрохемије.
4. Управљање комуналним отпадом на територији града Панчева.