У прилогу Вам достављамо Извештај о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица и језеро у Качареву (III кампања) узоркованих 28.07.2023. године које је Завод за јавно здравље Панчево узорковао и испитао на основу Уговора о набавци услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, Иваново) број 01-322/4-2023 од 22.05.2023. године.