Обавештавамо грађане да је на основу члана 19. Одлуке о месним заједницама на територији града Панчева, Тигран Киш, председник Скупштине града Панчева, дана 19. априлa 2017. године, расписао изборе за чланове Скупштине Месне заједнице „Котеж“.

Избори ће се одржати 4. јуна 2017. године, а рокови за вршење изборних радњи почињу да теку 24. априла 2017. године.

Изборе за чланове Скупштине Месне заједнице „Котеж“ спровешће органи за спровођење избора сагласно Одлуци о месним заједницама на територији града Панчева.