Град Панчево|grad@pancevo.rs

Информација за родитеље деце предшколског узраста

/Информација за родитеље деце предшколског узраста

Градска управа града Панчева обавештава родитеље деце, заинтересоване за коришћење услуга приватних вртића, да је Скупштина града Панчева на седници дана 17.03.2017. године донела Одлуку о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Панчева за радну 2017/2018 годину (објављена у Сл. листу града Панчева бр. 2/17 и на сајту Града).

Овом Одлуком је регулисано да Град може са оснивачем приватног вртића потписати Меморандум о сарадњи под условом да оснивач поседује Решење о верфикацији као и доказ о упису у регистар Привредног суда у Панчеву, којим би се оснивач приватног вртића обавезао да ће се у свему придржавати горе наведене одлуке.

Скрећемо пажњу родитељима као и евентуалним оснивачима приватних вртића да је сходно наведеној одлуци, основни услов да Град сноси део трошкова за боравак деце у приватним вртићима, да се деца налазе на листи чекања у радној 2017/2018 години, у ПУ „Дечија радост“ Панчево или некој од основних школа у насељеним местима.

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

2017-04-28T10:40:59+00:00 25/04/2017|
Величина слова
Контраст