У току је реализација Уговора о набавци софтвера за систем за континуално мерење квалитета ваздуха бр. XI-13-404-118/2016 који је закључен са добављачем „Мизма Игбос“ д.о.о из Београда. Рок за реализацију уговора је 30.12.2016. године.

Нови софтвер „Кошава“ имплементиран је у постојећи систем за континуално мерење квалитета ваздуха. Чим се заврше све потребне провере и тестирања биће омогућен пренос података и на званичној интернет презентацији града Панчева.

Подаци се нормално прате у Секретаријату за заштиту животне средине, а од 9.12. 2016. информације о мерењу мониторинг система се могу добити у Центру за обавештавање (телефон: 1985).

 

Мониторинг систем