Град Панчево|grad@pancevo.rs

Градско веће града Панчева прихватило Писмо о намерама немачке компаније

/Градско веће града Панчева прихватило Писмо о намерама немачке компаније

Градско веће града Панчева је, на данашњој седници, донело закључак којим се прихвата Писмо о намерама упућено Градоначелнику града Панчева од стране немачке компаније ZF Friedrichshafen AG, ради обезбеђења подстицаја за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у Северној индустријско-пословно-производној зони у Панчеву површине 10,8 hа – с фокусом на фазу 1 ивестиција компаније ZF Friedrichshafen AG у периоду од 2019-2021. године.

Компанија ZF планира изградњу фабрике за производњу компоненти из области аутомобилске индустрије. Према прелиминарном обиму планиране производње пројекат би се реализовао на подручју Северне индустријско-пословно-производне зоне, фазно. Прва фаза, која се по динамици реализације планира за период од 2019-2021. године, обухвата прибављање неизграђеног грађевинског земљишта површине 10,8 hа, изградњу објеката површине 25.000м² и отварање 540 радних места. Планирани производи прве фазе су: осовине за електрични погон за Е-Мobility за Premium ОЕМ, мотори са електричном вучом за Е-Мobility, електроника/мехатроника мењача, микросвичеви/PCB (ПШВ – плоче штампаног кола).

Укупан ниво инвестиције за ФАЗУ 1, по годинама, износи: у 2019. години приближно 40 милиона евра, у 2020. години приближно 25 милиона евра и у 2021. години приближно 20 милиона евра.

Другом фазом би се извршило проширење обима производње из фазе 1. Ова фаза се по динамици реализације планира за период од 2022. године и обухвата прибављање неизграђеног грађевинског земљишта површине 9,2 hа, изградњу објеката површине 25.000м² и отварање нових радних места, што би укупно са првом фазом било између 800 и 1000 запослених.

Градско веће града Панчева данашњим закључком прихватило је меру подстицаја спровођење поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде у складу са важећим прописима.

Градоначелник града Панчева ће, посебним решењем образовати Тим за израду Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде, у складу са важећим прописима.

2018-04-03T14:44:36+00:0030/03/2018|
Величина слова
Контраст