Данас је у згради Градске управе одржан радни доручак представника локалних медија и дописништва Радио телевизије Србије и Радио телевизије Војводине са градоначелником Панчева Сашом Павловим.

У неформалном и конструктивном разговору са новинарима и уредницима градоначелник је представио актуелну активност која се спроводи у Градској управи – израду Стратегије комуникације и циљеве због којих се доноси овај документ.

Представивши процес, екстерно ангажоване консултанте као и улогу интерног тима, господин Павлов је указао на значај медија и њихову проактивну улогу у праћењу активности градских органа, било да се ради о промовисању града, његове привреде и културе, било о кризама и изазовима са којима се градска администрација суочава, од еколошких до комуналних.

У отвореној дискусији представници медија изнели су своје импресије, сусгестије и предлоге за даље унапређење сарадње средстава информисања и локалне сампоуправе јер су, како је изнето на састанку, на истом задатку, у интересу грађана и грађанки Панчева.
Градоначелник Панчева изразио је своје задовољство и интерес да током разговора одговори и на друга питања од значаја за информисање јавности, а која се тичу рада Градске управе и целокупне градске администрације.

Овај документ треба да буде алат који ће прописати процедуре унутрашње комуникације свих органа, ефикасну и брзу размену информација, а тиме брже и конкретније информисање грађана/ки о њиховим правима и обавезама. Посебна пажња биће усмерена на унапређење имиџа града као енергетски ефикасног, повољног инвестиционог окружења, културног центра Баната…

О документу:

Град Панчево ушао је почетком јануара 2017. године оперативно у процес израде Стратегије комуникације која треба да обухвати акционим планом период 2017-2020 године, која је међу првим документима овог типа на локалном нивоу у Републици Србији и која се доноси на систематичан, транспарентан и темељан начин уз учешће свих органа града. Стратегија комуникације је интегрални део Стратегије развоја града Панчева – она представља акциону меру чијим испуњењем се даље унапређује развој Панчева, а њена доследна примена треба да допринесе већој ефикасности и међусобној сарадњи свих градских органа и њихових заполених и да резултира бољим радом целокупне Градске управе и већем задовољству грађана и грађанки Панчева.